Atopik Dermatit

Kaşıntı ile karakterize akut, akut, subakut ve kronik seyir gösterebilen inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Nispeten sık görülür 3-11 yaş grubu çocukların yaklaşık % 20 si etkilenir. Hastalığın atopik dermatit tanısı alabilmesi için kaşıntı, pozitif aile öyküsü, kronik ve tekrarlayıcı nitelikte hikayesi ve tipik morfolojik dağılımlı muayene bulgularının olmasının yanı sıra katarakt, keilitis, cilt kuruluğu, gıda alerjisi konjuktivit enfeksiyona eğilim gibi birçok semptomu göstermesi gerekir. Hastalık taklitçi hastalık grubundadır ve birçok hastalıkla karışabilir. 

Sıklıkla 3 aydan sonra başlar ve ergenlik dönemine kadar devam eder. Bazen ergenlik döneminde de sona ermez ve hayat boyu devam edebilir. Hastalık dönemine göre farklı klinik tablo gösterir. Bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik döneminde farklı klinik tablolar izlenir. Atopik dermatit tanısı konulmuş hastaların gıda alerjisi görülme riski, astım ve saman nezlesi görülme riskleri normal popülasyondan fazladır. Atopik dermatit, astım ve saman nezlesi şeklinde hasta serüveni başlayabilir. Hastanın tedavisinde temel prensip deriyi nemlendir, inflamasyonu azalt, kaşıntıyı gider, enfeksiyonlardan koru ve uyarıcı nedenleri ortadan kaldır şeklinde özetlenebilir.