Dolgu

Dolgu Uygulamaları

Dolgular sentetik ve otolog dolgular olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Otolog dolgu eşittir yağ dolgusu şeklinde özetlenebilir. Sentetik dolgular ise geçici, yarı-kalıcı, kalıcı dolgular olarak 3 e ayrılır. Kalıcı dolgular silikon dolgular olarak bilinir bir zamanlar kullanılmış olsa da yan etkilerinden dolayı piyasadan çekilmiştir ve kullanılmamaktadır.

Yani şu an onaylı geçici ve yarı kalıcı dolgular piyasadadır. Geçici dolgular hyaluronik asit dolgular, yarı kalıcı dolgular ise PCL(polikaprolakton) ve kalsiyumhidroksi apatit dolgulardır. Teorik olarak geçici dolgu statüsünde olsa da pratikte hyaluronik asit dolgularında yarı kalıcı dolgu özelliği gösterdiği görülmektedir.