Hyaluronik Asit Dolgu

Hyaluronik asit vücudun ana yapı taşlarındandır ve ana dolgu materyalidir. Sadece ciltte değil neredeyse bütün organlarda bulunur. Emilebilir bir molekül olduğu için dolgu olarak kullanılması mümkün değildir. Dolgu olarak kullanılabilmesi için hyaluronik asit molekülleri birbirlerine çapraz bağlarla bağlanır ve süresi uzatılır.

Hyaluronik asit streptokok adı verilen bir bakteri grubuna ürettirilir. Kullanılacak vücut bölgesine göre farklı formlarda ve farklı yoğunluklarda üretilir. İnsan vücudu için neredeyse mükemmel biyo uyumlulukta bir moleküldür.Üretim sonrası bakteri artıklarının dolgudan temizlenmesi gerekir dolguların saflık derecesi yıkama işleminin titizliğiyle bağlantılıdır. Her ne kadar bu işlem mükemmel yapılsa da yüzde yüz saflık elde etmek çok zordur.

Bu yüzden az da olsa bakteri artıkları kalabilir. Tek başlarına bir anlamları yoktur ama vücut streptokok enfeksiyonuna maruz kaldığında (bademcik, diş apsesi sinüzit vs) dolgularda yabancı algılanıp reaksiyona girebilir. Enfeksiyonun tedavisi ile bu durumda düzelir. Hyaluronik asit dolguların çapraz bağını hyaluronidaz enzimi parçalar ve dolgu formu ortadan kalkar. Bu yüzden hyaluronik asit dolgular istenmeye sonuçlarda geri döndürülebilme/eritilebilme kabiliyetine sahiptir.