Tırnak Batması Tedavisi/Tırnak Cerrahisi

Tırnak batması, 15-40 yaş arasında sıklıkla görülen ayak parmaklarında sık görülen aşırı derecede konfor bozukluğuna yol açan bir tırnak hastalığıdır. Kronik travma, tırnak yatağının yuvarlak kesilmesi, dar ayakkabı giyilmesi, aşırı terleme, şeker hastalığı, obezite ve isotretinoin, siklosporin gibi ilaç kullanımları sebebiyle tırnak batması oluşabilir. Ağrı, kızarıklık, şişlik, akıntı gibi durumlar tırnak batmasına eşlik edebilir. 

Belirli seviyeye kadar olan tırnak batmalarında genel koruyucu önlemler çözüm oluşturabilir. Tırnağın yataktan düz kesilmesi, geniş ayakkabılar giyilmesi, terlemeye dikkat edilmesi tırnak batmasını azaltabilir. Tırnak yatağına tampon konulması, tel uygulamaları ile belirli seviyeye kadar olan tırnak batmaları tedavi edilebilir. 

İleri seviye ve klasik tedavilere cevap vermeyen durumlarda cerrahi uygulanabilir. Cerrahide bazen tırnak total bazen ise kısmi çekilebilir. Bereberinde problemli tarafın tırnak yatağı hasaralandırılıp tırnak çıkması engellenebilir. Böylece tırna batması riski en aza indirilmiş olur. Cerrahi lokal anestezi altında olup iyileşme periyodu yaklaşık 3-7 gündür.